Termeni și condiții utilizare servicii site și aplicație mobilă, aplicabile pentru Utilizatorii clienți

Acești Termeni și condiții de utilizare servicii site și aplicație mobilă MERO, împreună cu Politica noastră de confidențialitate și prelucrarea datelor personale și Termenii și condițiile site-ului, ( în continuare denumiți și Termenii) reprezintă Termenii și Condițiile în care MERO vă oferă serviciile online pe care le punem la dispoziție utilizatorilor clienți prin intermediul site-ului MERO (mero.ro) și al aplicației mobile MERO.

Utilizarea serviciilor noastre este condiționată de acceptarea termenilor și condițiilor, astfel cum sunt acestea prezentate mai jos:

1. Definiții și interpretare

"Date personale" sau "Date cu caracter personal" înseamnă orice date referitoare la dumneavoastră care pot conduce la identificare, inclusiv coordonate de contact, date de identificare, vârstă și alte caracteristici fizice, date bancare, informații referitoare la preferințele personale etc.

"Utilizator Mod Client" sau "Utilizator Client" înseamnă persoana care se înregistrează pe site-ul MERO (www.mero.ro) ("site-ul") sau în aplicația MERO pentru a beneficia de și a utiliza produsele și serviciile de rezervare online la prestatorii de servicii utilizatori profesioniști și orice alte servicii puse la dispoziția sa, în această calitate, prin intermediul site-ului sau a aplicației;

"Utilizator Mod Profesionist" sau "Utilizator Profesionist" înseamnă utilizatorul profesionist - salon sau prestator de servicii înfrumusețare și sănătate - al site-ului MERO (www.mero.ro) ("site-ul"), și după caz a aplicației mobile aferente, a conținutului, produselor și serviciilor acestuia, destinate profesioniștilor din domeniul înfrumusețare și sănătate.

"Noi", "Platforma", "Site-ul" și "MERO" înseamnă societatea comercială S.C. MERO PROGRAMARI S.R.L., persoană juridică română, având J40/13322/2022 și CUI RO37670174, cu sediul în loc. Bucuresti, Str. Vasile Lascar nr. 202, Ap. C.0.2 și societățile aferente;

"Termeni" se referă la acești Termeni și condiții pentru utilizatorii clienți, împreună cu alți termeni și condiții relevante găsite în Termenii și condițiile site-ului și în Politica de confidențialitate.

"Profesionist" sau "Salon": se referă la prestatorii de servicii de înfrumusețare la care puteți efectua o rezervare sau programare prin intermediul nostru, MERO.

2. Serviciile noastre dedicate Utilizatorilor Mod Client:

MERO oferă utilizatorilor clienți servicii online prin care se asigură:

 • posibilitatea efectuării de rezervări online pentru serviciile de înfrumusețare și sănătate prestate de profesioniștii înregistrați pe platforma MERO ca utilizatori profesioniști;
 • coordonarea, gestionarea și asigurarea comunicării optime a informațiilor despre programările efectuate între utilizatorii clienți și utilizatorii profesioniști;
 • asigurarea altor servicii conexe activității de rezervare online, conform disponibilității platformei, opțiunii utilizatorilor clienți și a utilizatorilor profesioniști;

3. Condiții de achiziție și prestare a serviciilor

3.1. Achiziția serviciilor

Serviciile oferite de MERO pot fi achiziționate de către utilizatorii mod client prin crearea unui cont în cadrul site-ului/platformei sau aplicației MERO și achiziționarea pachetului destinat utilizatorilor mod profesionist direct de pe site/ din aplicație;

În concret, serviciile se achiziționează odată cu crearea contului de utilizator client și acceptarea specifică a termenilor și condițiilor de prestare a serviciilor, prin bifarea căsuței dedicate.

Serviciile oferite de noi, MERO, utilizatorilor clienți, sunt gratuite.

Costurile care ar putea fi solicitate utilizatorilor clienți sunt:

 • în legătură directă cu serviciile care fac obiectul rezervării, însă acestea nu vor fi niciodată solicitate de către noi și în favoarea noastră, MERO.
 • la achiziționarea de Carduri Cadou care pot fi utilizate pentru programarea serviciilor oferite de profesioniștii care activează această ofertă.

Alte costuri pot surveni la achiziționarea de Carduri Cadou care pot fi utilizate pentru programarea serviciilor oferite de profesioniștii care activează această ofertă.

3.2. Contul de utilizator Mod Client MERO

Pentru a fi posibilă prestarea serviciilor conform prezentelor termeni și condiții, este necesar ca utilizatorul să își înregistreze un cont dedicat de utilizator client în cadrul site-ului și/sau aplicației.

Prin intermediul contului dedicat, utilizatorul client va avea posibilitatea de a accesa serviciile MERO disponibile pentru fiecare dintre utilizatorii profesioniști, conform condițiilor și opțiunilor de rezervare și alte servicii pe care aceștia din urmă înțeleg să le pună la dispoziție prin intermediul MERO.

Crearea și configurarea contului se realizează accesând opțiunea Contul meu din cadrul site-ului sau aplicației MERO, și completând informațiile de bază referitoare la utilizatorul client- inclusiv datele de contact și parola solicitate pentru configurare.

Toate datele transmise de dumneavoastră către MERO vor fi prelucrate în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal, și cu respectarea tuturor măsurilor de securitate care să asigure stocarea acestora în condiții de deplină siguranță.

3.3. Ștergerea contului

Utilizatorii clienți MERO pot renunța în orice moment la serviciile oferite de MERO, și de asemenea pot opta în orice moment pentru ștergerea contului de utilizator înregistrat pe platforma noastră.

Ștergerea contului se realizează în mod facil, prin opțiunea de ștergere cont din pagina Contul meu. Alternativ se poate realiza prin transmiterea unui simplu email la adresa [email protected] solicitând ștergerea contului de utilizator.

Contul de utilizator poate fi însă șters și de către noi, MERO, în situația în care dumneavoastră, în calitate de utilizator client, încălcați regulile și obligațiile instituite de prezentele Termeni și condiții ori de legislația națională ori internațională aplicabilă.

3.4. Condiții de prestare a serviciilor

MERO asigură serviciile aferente platformei și aplicației, astfel cum sunt acestea stabilite la pct. 2 de mai sus, în limitele și cu respectarea condițiilor prevăzute în continuare:

 • utilizatorul client este singurul responsabil în ceea ce privește informațiile și datele de contact furnizate și disponibile în legătură cu profilul și contul acestuia; în acest sens, utilizatorul client înțelege că furnizarea de informații contradictorii, incomplete și/sau neclare, precum și neactualizarea acestora în cazul intervenirii oricărei modificări poate conduce la imposibilitatea confirmării rezervării sau, în unele cazuri și la imposibilitatea prestării serviciilor de către utilizatorul profesionist contactat prin intermediul MERO;
 • utilizatorul client este singurul responsabil în ceea ce privește divulgarea sub orice formă a datelor de identificare în cont sau a parolei asociate contului său de utilizator; MERO nu răspunde în niciun mod pentru utilizarea neautorizată a contului de către o terță persoană în locul utilizatorului client înregistrat, în măsura în care aceasta a fost posibilă datorită culpei utilizatorului/ divulgării sub orice formă a datelor asociate contului de către utilizator; detaliile pe care le oferiți sunt personale pentru dvs.;
 • utilizatorul client are dreptul de a-și crea un cont și a beneficia de serviciile MERO doar dacă a împlinit vârsta de 16 ani; utilizatorul este unicul responsabil în cazul declarării unei vârste neconforme cu realitatea;
 • Utlizatorul client poate beneficia de un card cadou valoric oferit de MERO în urma invitației utilizatorului client a unuia sau mai multor utilizatori profesioniști pe platformă, cu respectarea concomitentă a următoarelor condiții:
  • Profesionistul invitat să nu fi avut cont de utilizator profesionist pe la momentul invitației;
  • Utilizatorul client nu poate să se invite pe sine pentru a beneficia de ofertă, respectiv trebuie să folosească un număr real a unui salon sau profesionist cunoscut de acesta;
  • Ulterior invitației, utilizatorul profesionist trebuie să efectueze minim 2 plăți integrale ale abonamentului MERO;
 • utilizatorul client este obligat să nu utilizeze denumiri/nume ofensatoare, false ori contrare bunelor moravuri și bunei credințe; de asemenea, acesta nu are dreptul de a utiliza un limbaj necorespunzător, jignitor ori vulgar în raporturile cu utilizatorii profesioniști purtate prin intermediul MERO, ori cu privire la orice alte persoane, cu ocazia utilizării serviciilor MERO sau în legătură cu acestea;
 • utilizatorul client va utiliza contul creat exclusiv în scopul prevăzut de art. 2, respectiv pentru a beneficia de serviciile oferite de către MERO prin intermediul site-ului și/sau aplicației dedicate, utilizarea acestuia într-un alt scop nefiind permisă; utilizarea într- un scop nepermis sau ilicit atrage răspunderea utilizatorului client în temeiul Termenilor și condițiilor și a prevederilor legale aplicabile; În acest sens, menționăm cu titlu exemplificativ că utilizatorul client nu va utiliza MERO pentru:
  • promovarea sau întreprinderea de activități ilegale, acte jignitoare sau contrare bunei credințe și bunelor moravuri;
  • prezentarea sub o identitate falsă ori simularea afilierii la o terță persoană;
  • crearea de rezervări false, în scop șicanatoriu ori fără intenția reală de a participa;
  • utilizarea neautorizată de conținut protejat de drepturi de proprietate intelectuală aparținând unui terț;
 • continuarea acțiunii legale împotriva Dvs.; și divulgarea acestor informații autorităților de aplicare a legii, după cum considerăm necesar;
 • MERO își rezervă dreptul de a vă anula, șterge și / sau suspenda contul fără o notificare prealabilă, în cazul oricărei încălcări de către dumneavoastră a Termenilor și Condițiilor sau a oricărei dispoziții legale aplicabile, în legătură cu serviciile oferite de MERO, fără ca aceasta să afecteze dreptul MERO de a se adresa autorităților publice în drept în legătură cu atragerea răspunderii dumneavoastră integrale, respectiv pentru obligarea dumneavoastră la despăgubiri pentru întregul prejudiciu cauzat prin încălcare;
 • MERO va presta exclusiv serviciile menționate la pct. 2 din cuprinsul prezentelor Termene și Condiții, nefiind responsabil în niciun mod în ceea ce privește serviciile concret oferite de utilizatorii profesioniști cu care luați legătură, efectuați o programare online sau beneficiați de orice alt serviciu prin intermediul MERO;
 • MERO nu este responsabil în ceea ce privește acuratețea și valabilitatea informațiilor puse la dispoziție de către utilizatori profesioniști în cadrul profilului MERO; pretențiile, solicitările și reclamațiile de orice fel în ceea ce privește orice neconformități privind serviciile prestate, inclusiv calitatea acestora, orele de program, onorarea programărilor, aplicabilitatea eventualelor reduceri promoționale sau alte asemenea aspecte publicate prin intermediul profilului MERO sunt în responsabilitatea exclusivă a utilizatorilor clienți și utilizatorilor profesioniști, MERO neputând fi în niciun mod implicat ori ținut responsabil cu privire la acestea;

4. Rezervările. Condiții de efectuare, validarea, anularea și modificarea acestora

4.1. Valabilitatea rezervării

Prin intermediul MERO, vă este oferită doar posibilitatea de a efectua o rezervare online la utilizatorul profesionist ales de dumneavoastră. Așadar, MERO nu garantează confirmarea acestei rezervări de către utilizator, asigurarea confirmării efective fiind în sarcina exclusivă a utilizatorului profesionist- ex. a salonului.

De asemenea, MERO nu este responsabil în cazul anulării în orice moment a rezervării dumneavoastră deja confirmate, de către utilizatorul profesionist.

Este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că solicitările dvs. de rezervare au fost primite și acceptate în mod corespunzător de către utilizatorii profesioniști, dacă este cazul. Dacă un utilizator profesionist nu aprobă rezervarea dvs., este posibil să vă notifice în acest sens, cu mențiunea că neconfirmarea rezervării de către utilizatorul profesionist echivalează cu nevalabilitatea/inexistența acesteia, în afară de situațiile în care utilizatorul profesionist stabilește expres, prin politicile, termenii și condițiile sale ori prin conversația cu dumneavoastră contrariul.

Dacă aveți o întrebare despre rezervare sau de ce nu a fost aprobată, va trebui să contactați direct utilizatorul profesionist ales, și nu MERO.

4.2. Efectuarea rezervării

Pentru efectuarea unei programări online la unul dintre utilizatorii profesioniști înscriși în cadrul MERO, este necesar să selectați din lista de utilizatori utilizatorul ales, precum și ziua și ora dorită pentru programare, dintre cele disponibile conform informațiilor oferite pe profilul utilizatorului profesionist ales.

Prin efectuarea unei programări/rezervări la un anumit utilizator profesionist, vă exprimați acordul implicit pentru ca acesta să primească acces la datele dumneavoastră de contact înregistrate în aplicație – ex. nr. Telefon, info profil MERO, și să vă contacteze, la coordonatele de contact, prin SMS/telefon sau în mod direct prin intermediul aplicației MERO.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi în acest caz, prelucrate de noi, MERO, în condițiile prevăzute de Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal și de confidențialitate, și transmise utilizatorului profesionist.

Participarea la serviciul rezervat, la data, ora și în condițiile prevăzute de programare, este responsabilitatea dvs. exclusivă. Neonorarea sau onorarea cu întârziere poate atrage obligarea dumneavoastră la aplicarea unor costuri, taxe sau penalități, în conformitate cu politica fiecărui utilizator profesionist sau, după caz, cu solicitările și convenția intervenită între dumneavoastră și acesta.

4.3. Prestarea serviciilor oferite de utilizatorii profesioniști, rezervate prin intermediul MERO

4.3.1. Identificarea, contactarea și gestionarea raporturilor cu utilizatorii profesioniști

MERO nu garantează exactitatea și completitudinea datelor publicate de utilizatorii profesioniști înregistrați în cadrul MERO, și nici calitatea, disponibilitatea sau prețul serviciilor oferite de orice organizație (profesioniștii și saloanele) care utilizează serviciul MERO.

Așadar, pentru orice întrebări sau nelămuriri privind aspectele de mai sus, vă rugăm să contactați direct utilizatorul la care ați efectuat sau doriți să efectuați o rezervare.

4.3.2. Obligațiile utilizatorului client în legătură cu rezervarea

Prin efectuarea unei rezervări, recunoașteți și sunteți de acord că:

 • acceptați și veți respecta Termenii și condițiile;
 • veți îndeplini obligațiile de plată aferente serviciilor, orice incidente sau reclamații în legătură cu sunt responsabili pentru efectuarea tuturor plăților datorate în legătură cu rezervarea;
 • acceptați și vă asumați expres toți termenii legați de rezervare, inclusiv termenii și condițiile și regulamentele utilizatorului profesionist la care se efectuează rezervarea;
 • sunteți singurii responsabili în ceea ce privește gestionarea rezervării, onorarea efectivă a acesteia etc.

4.4. Anularea și modificarea rezervării

MERO nu percepe nicio taxă sau penalitate pentru anularea sau modificarea rezervărilor valabile de către utilizatorii clienți.

Cu toate acestea, dacă modificați sau anulați o rezervare valabilă, vă asumați întreaga responsabilitatea pentru eventualele penalități sau taxe de anulare care v-ar putea fi percepute de către utilizatorul profesionist la care ați efectuat această rezervare, MERO nefiind în niciu mod responsabil pentru condițiile de aplicare a acestora.

În acest sens, aveți obligația de a vă informa și a solicita relații și lămuriri utilizatorului profesionist ales în legătură cu politica de rezervări, condițiile și posibilele penalități și taxe aplicabile în caz de neonorare sau modificare a rezervării efectuate.

5. Modificarea Termenilor și Condițiilor

Putem modifica Termenii în orice moment fără notificare către dvs. și, cu excepția cazului în care se prevede contrariul, toate versiunile anterioare ale Termenilor vor fi înlocuite cu cea mai recentă versiune. Sunteți responsabil (ă) de revizuirea celei mai recente versiuni a Termenilor și de cunoașterea oricăror modificări.

Utilizarea continuă a serviciilor noastre și a site-ul nostru după o modificare a Termenilor sau după implementarea oricărei alte politici noi constituie acceptarea unei astfel de schimbări sau a unei politici. Veți deveni legat de cea mai recentă versiune a Termenilor de fiecare dată când vizitați site-ul nostru sau veți folosi serviciile noastre.

În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii actualizați, aveți dreptul de a înceta oricând să utilizați serviciile noastre, renunțând la contul dumneavoastră de utilizator client și solicitând ștergerea contului. Ștergerea contului se realizează conform pct. 3.3. de mai sus.

6. Limitarea răspunderii

Utilizatorul înțelege și acceptă expres faptul că MERO furnizează exclusiv serviciile menționate la pct. 2 din cuprinsul Termenilor și Condițiilor, nefiind responsabili pentru prestarea efectivă a serviciilor rezervate, condițiile de prestare a acestor servicii, acuratețea descrierii serviciilor și a altor informații postate de utilizatorii profesioniști, funcționarea optimă a serviciilor, platformei și aplicației pe echipamentele utilizatorilor, respectarea dispozițiilor legale de către utilizatori și alte asemenea, utilizatorul apelând la prestarea serviciilor pe propria sa răspundere, fiind pe deplin informat cu privire la cele de mai sus. De asemenea, MERO nu este responsabil pentru disfuncționalități, întreruperi, suspendări, îngreunări sau erori intervenite în funcționarea platformei, site-ului sau aplicației aferente, în afara celor cu privire la care se dovedește existența certă a unei legături de cauzalitate între conduita nediligentă, reprezentând culpa gravă a MERO, și prejudiciul cauzat utilizatorului.

Cu toate acestea, MERO va realiza în mod diligent toate demersurile necesare pentru asigurarea funcționării optime a platformei și aplicației și asigurarea prestării serviciilor în bune condiții.

MERO nu este responsabil pentru încălcarea oricărei dispoziții legale ori contractuale de către utilizatorii profesioniști în relația cu utilizatorii clienți sau în relația utilizatorilor clienți cu terții, ori pentru orice diferend ori prejudiciu cauzat utilizatorilor sau terților în legătură cu serviciile care fac obiectul rezervărilor online efectuate prin intermediul MERO.

De asemenea, utilizatorii clienți se obligă să apere și să despăgubească, după caz, integral MERO în ceea ce privește orice acțiune de atragere a răspunderii în sarcina MERO de către un utilizator sau terț, în legătură cu utilizarea MERO, respectiv pentru orice daune, pierderi, cheltuieli sau costuri inclusiv, fără a se limita la orice daune directe, indirecte, incidentale sau consecutive, pierderi de profit sau oportunitate în legătură cu acestea.

7. Proprietatea intelectuală

Site-ul și aplicația, conținutul său, denumirea comercială, brandul MERO, codul sursă și toate elementele implicate în funcționarea acestuia sunt proprietatea exclusivă a MERO, prevăzută de legislația aferentă drepturilor de proprietate intelectuală. Permisiunea de a utiliza site-ul, respectiv permiterea accesului la acesta și funcționalitățile sale nu implică și nu poate fi considerată a reprezenta o licență ori o cesiune sub orice formă, exclusivă ori neexclusivă, a drepturilor de proprietate intelectuală aferente.

Orice utilizare în nume propriu a brandului, site-ului, aplicației sau a oricărui element care se află în proprietatea exclusivă a MERO atrage răspunderea utilizatorului pentru întregul prejudiciu cauzat MERO.

În acest sens, utilizatorul nu va copia, afișa, modifica, crea lucrări derivate, publica, vinde, reproduce, distribui, exploata comercial, sau obtine sub nici o formă niciun beneficiu sau profit în nume sau în interes propriu sau a altuia din conținutul proprietatea MERO și nici nu va ajuta sau participa direct sau indirect alături de orice terță parte în acțiunile sau activitățile menționate mai sus.

8. Alte dispoziții

8.1. Separabilitate

În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract va fi declarată nulă, părțile convin și declară expres faptul că celelalte dispoziții vor rămâne în continuare valabile.

8.2. Lege aplicabilă și competență

Termenii și condițiile pentru utilizatori vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legea din Romania, iar orice litigii referitoare la acești Termeni de utilizare vor fi supuși jurisdicției exclusive a instanțelor competente din Romania.